Οι άνθρωποι θαυμάζουν τον άντρα που είναι γνωστός ως «Λευκός τύπος που αναβοσβήνει» που χρησιμοποιεί τη φήμη του για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπία

Ο άντρας του οποίου το πρόσωπο χρησιμοποιείται στο meme «αναβοσβήνει λευκός τύπος», Drew Scanlon, είναι ένας φοβερός μάγκα. Χρησιμοποίησε τη φήμη του για να ζητήσει από τους ανθρώπους να υποστηρίξουν τον έρανο ποδηλάτου του για την Εθνική Εταιρεία Σκλήρυνσης κατά πλάκας.